Data beheer

Plant data

Kuijpers ProjectServe streeft naar het compleet koppelen van datastromen om dataverlies/datamutaties te vermijden en efficiëntie te bevorderen. Om dit mogelijk te maken heeft ProjectServe datastromen gekoppeld en een platform ontwikkeld waar deze data beheerd/aangepast kan worden. Naast het vermijden van repeterende taken om data per discipline over te dragen heeft het koppelen van datastromen het voordeel dat veel werkzaamheden geautomatiseerd kunnen worden.

Met de komst van SMart Industry 4.0 wordt veel data rond een Plant/fabriek toeganklijker en kan deze beter geanaliseerd worden. ProjectServe heeft een centraal platform ontwikkeld om de datastromen tussen disciplines te optimaliseren en automatisatie te bevorderen. In de toekomst zal Kuijpers ProjectServe ook zich blijven ontwikkelen om predictive control/maintenance en performance analyses (OEE) aan te bieden.

Smart Factory

Het platform van ProjectServe is zo ingericht om automatisering, het engineeringsprocess en data-uitwisseling te bevorderen. Piping & Instrumentation Drawings zijn de basis voor het platform waarbij er extra data wordt gekoppeld aan de items in de tekening. Een taglijst met gegevens van alle componenten wordt gegenereerd op basis van de items (equipement, pumps etc.) die in de tekening staan. De taglijst bevat een live verbinding met de tekening, bij een wijziging in de tekening past de taglijst dus direct mee. Op basis van de "functional purpose" van componenten in de taglijst kan er automatisch PLC code worden gegenereerd, door dat alle data zoals waar een leiding naar toe gaat en welke klep deze onderbreekt beschikbaar is. Door de data uitgangen van verschillende Engineerings-Tools op elkaar af te stemmen en met elkaar te koppelen kan veel geautomatiseerd worden en hoeft een automatisch gegenereerde code of taglijst alleen maar gecontroleerd te worden.


Demo

In de onderstaande view, is een demo weergeven om een indruk te krijgen wat het koppelen van proces data voor de verschillende disciplines oplevert.

01.T.01 12 m³ 01.HV.01 01.LSH.01 01.LSL.01 01.P.01Tank taglist Symbol Description Functional purpose Capacity Port Size
T 01.01 12 m3

Instrument taglist Symbol Description Functional purpose Size Range
LSH 01.01
LSL 01.01

Valve taglist Symbol Description Functional purpose Size Lifting

Pump taglist Symbol Description Functional purpose Discharge Range

Praktijk voorbeeld

In de onderstaande video, wordt een demo weergeven van de koppeling tussen onze P&ID tekeningen en Taglijst om een beeld te geven hoe de data voor een specifieke installatie wordt opgebouwd.